Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 02/5/2016

Chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay 02/5/2016 với những nội dung chính sau: Quá tải tại các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ; Kết quả quan trắc nước biển 4 tỉnh ven biển miền Trung; Lòng tốt đặt vào đâu để đến được với người nhận?...

Đã có 0 bình luận