Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 04/4/2015

Cuộc sống thường ngày ngày 04/4/2015: Hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Bộ GTVT trả lời về sai phạm của 1 số nhà thầu nước ngoài có tham gia dự án tại Việt Nam. Tại sao không tin hình phụ nữ trên tờ USD?.

Đã có 0 bình luận