Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 06/4/2016

Chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay 06/4/2016 với những nội dung chính sau: Bình Thuận phát hiện 1.000m2 trồng cây cần sa đang trong thời kỳ ra hoa; Bắt giữ đối tượng nhiễm HIV cướp taxi, tấn công công an; Khi cha mẹ so sánh con mình với con người ta...

Đã có 0 bình luận