Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 10/5/2016

Chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay 10/5/2016 với những nội dung chính sau: Tạm dừng hoạt động công ty gây ô nhiễm tại Vũng Tàu; Ứng viên giải cành cọ vàng; Áp lực chọn trường, chọn lớp cho con; Nguy cơ khi thai phụ nạp chất ngọt nhân tạo...

Đã có 0 bình luận