Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 17/6/2016

Cuộc sống thường ngày ngày 17/6/2016 có một số nội dung chính: Người dân Đồng Tháp mất ăn, mất ngủ vì ruồi; Nga hạ thủy tàu phá băng nguyên tử lớn nhất thế giới; Thông tin cháy lớn ở rừng U Minh Hạ không chính xác...

Đã có 0 bình luận