Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời - 27/9/2015

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày 27/9/2015: Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời một số nội dung xung quanh đề án - Đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM