Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đảng trong cuộc sống hôm nay - 04/02/2015

Đảng trong cuộc sống hôm nay ngày 04/02/2015: Nhìn vào thành tựu sau 30 năm đổi mới của đất nước cũng là lúc chúng ta nhìn ra những bài học thành công và thất bại để tiếp tục có những tư duy và hành động mới, phù hợp với thực tiễn tạo động lực cho sự phát triển.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM