Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đảng trong cuộc sống hôm nay - 7/10/2014

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

Đã có 0 bình luận