Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 01/6/2015

Điểm báo ngày 01/6/2015: Cần cái nhìn khách quan về tình hình kinh tế xã hội. Xuất khẩu quả vải, đột phá mới cho người nông dân trồng vải. Lý giải vì sao cần phải xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đã có 0 bình luận