Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 03/11/2014

Điểm báo: Khu vực đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI là động lực cho tăng trưởng kinh tế 2015. Quốc hội phải kiểm soát chặt ngân sách dự toán thu - chi. Tăng lương năm 2015 đang gặp khó khăn

Đã có 0 bình luận