Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 08/4/2016

Điểm báo ngày 08/4 với những nội dung đáng chú: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng của đất nước; Chỉ vay khi nhìn thấy khả năng trả nợ; Bài học từ con ốc bươu vàng...

Đã có 0 bình luận