Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 08/5/2015

Điểm báo ngày 08/5/2015 có những thông tin chính sau: Thông báo Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, "chạy chọt", cục bộ phe cánh. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 11.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM