Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 08/6/2016

Điểm báo ngày 08/6 với những nội dung đáng chú ý: Nhiều đơn vị vẫn "đội sổ" về cổ phần hóa; Vẫn khó chấm dứt nạn "phong bì", phiền hà;

Đã có 0 bình luận