Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 08/7/2016

Điểm báo ngày 08/7/2016 với những nội dung chính sau: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng; Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam...

Đã có 0 bình luận