Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 11/11/2014

Điểm báo: Tăng lương cho 6,3 triệu người.Tín hiệu tích cực từ việc giải quyết nợ xấu của nền kinh tế. Quảng Ninh xây dựng nhà máy rác trên di tích nghìn tuổi.Phát hiện sai phạm hơn 8000 tỷ tại công ty VRG.

Đã có 0 bình luận