Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 13/5/2016

Điểm báo ngày 13/5/2016 với một số bài báo đáng chú ý: Thêm một lời nhắc về tiết kiệm, chống lãng phí; "Hà Nội không vội được đâu"; Lò mổ công nghiệp "chết yểu": "Thịt bẩn" còn đất sống.

Đã có 0 bình luận