Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 15/4/2016

Điểm báo ngày 15/4/2016 với những nội dung chính: Khó trúng cử nếu chương trình hành động không rõ; Tỷ lệ nữ ứng viên đại biểu Quốc hội cấp trung ương chỉ đạt 13,7%;...

Đã có 0 bình luận