Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 15/7/2016

Điểm báo ngày 15/7 với những nội dung đáng chú ý: Không bao cấp và không hỗ trợ cho sự yếu kém; Minh định trách nhiệm; Xác định độc thân lụy cả tổ trưởng dân phố.

Đã có 0 bình luận