Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 16/10/2015

Điểm báo ngày 16/10/2015 có những nội dung chính: Nhìn lại 'nghìn ngày' tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; Viện phí sẽ 'đồng hạng'; Mức tăng lương tối thiểu năm 2016 - Còn xa thực tế...

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH