Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 21/9/2016

Điểm báo ngày 21/9 với những nội dung đáng chú ý: Một Quốc hội hành động; Bình mới rượu cũ; Cách chức 7 cán bộ cố ý vi phạm.

Đã có 0 bình luận