Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 22/4/2016

Điểm báo ngày 22/4/2016 với những nội dung chính sau: Thể chế hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; Không để Nghị quyết trên mây, trên giấy...

Đã có 0 bình luận