Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 23/6/2016

Điểm báo ngày 23/6 với những nội dung đáng chú ý: Nói ít làm nhiều; Bác sỹ làm việc sớm để bệnh nhân đỡ khổ; Thực phẩm bẩn vào thẳng bếp ăn trường mầm non.

Đã có 0 bình luận