Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 25/4/2016

Điểm báo ngày 25/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; Trọn vẹn niềm vui thống nhất; Kỳ vọng những cải cách mạnh mẽ từ quý II.

Đã có 0 bình luận