Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 26/5/2016

Điểm báo ngày 26/5/2016 với những bài báo đáng chú ý: Coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ của G7 với Việt Nam; Sáu kết quả nổi bật chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ; Động lực để doanh nghiệp phát triển.

Đã có 0 bình luận