Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 28/4/2016

Điểm báo ngày 28/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Cán bộ chống tham nhũng càng phải "vừa hồng, vừa chuyên"; Tập trung làm quyết liệt các vụ án tham nhũng nghiêm trọng; Mong mình được đãi ngộ, con cái được vui chơi...

Đã có 0 bình luận