Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 28/6/2016

Điểm báo ngày 28/6/2016 với những nội dung chính sau: Cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Thị trường xe sang sau nóng là lạnh; đủ kiểu bớt xén tiền hỗ trợ sau hạn mặn...

Đã có 0 bình luận