Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điều ước thứ 7 - 02/5/2015

Điều ước thứ 7 ngày 02/5/2015: Nhân vật của Điều ước thứ 7 tuần này là cụ ông sửa giày Nguyễn Văn Ngọc, 85 tuổi mê phượt một mình.

Đã có 0 bình luận