Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đối thoại chính sách - 07/10/2015

Đối thoại chính sách ngày 07/10/2015 có nội dung chính: Ý kiến của người dân về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM