Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đối thoại chính sách - 08/4/2015

Đối thoại chính sách ngày 08/4/2015 với chủ đề "Làm thế nào để nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành để luật có thể đi vào cuộc sống với tính khả thi cao, đáp ứng được người dân?".

Đã có 0 bình luận