Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đối thoại chính sách - 13/5/2015

Chương trình Đối thoại chính sách ngày 13/5/2015 - Thảo luận vấn đề chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

Đã có 0 bình luận