Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đừng để tiền rơi - 02/4/2015

Đừng để tiền rơi ngày 02/4/2015: Xuất sắc vượt qua 7 câu hỏi đầu tiên của chương trình, nhưng rất tiếc hai bố con anh Quách Hoàng Nam và Quách Hoàng Nam Anh phải dừng lại câu hỏi thứ 8 và ra về với phần thưởng là một cuốn sách và một chiếc máy tính bảng.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH