Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đường đến Olympic Rio 2016 của đô vật Nguyễn Thị Lụa

Ngày 18/3/2016, gương mặt thứ 7 của Thể thao Việt Nam giành quyền tới Olympic Rio 016 chính là đô vật Nguyễn Thị Lụa.

Đã có 0 bình luận