Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Đường lên đỉnh Olympia - 31/7/2016

Đường lên đỉnh Olympia ngày 31/7/2016: Phan Tiến Tùng - THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk đã giành vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 3 - tháng 3 - quý IV.

Đã có 0 bình luận