Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Gõ cửa ngày mới - 30/10/2014

Gõ cửa ngày mới: Gặp gỡ ông Lê Ngọc Hoa - TGĐ Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 để tìm hiểu về hoạt động bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cách mạng Trung Bồn

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH