Hào khí ngàn năm: Vua Lý Thánh Tông và việc ấn định thẩm phục

Hào khí ngàn năm
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM