Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

HĐND TP Hà Nội: Lo ngại về số nợ đọng xây dựng cơ bản tăng

HĐND TP Hà Nội: Lo ngại về số nợ đọng xây dựng cơ bản tăng.

Đã có 0 bình luận