HĐND TP Hà Nội: Lo ngại về số nợ đọng xây dựng cơ bản tăng

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM