Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Kết nối miền Trung - 01/9/2016

Kết nối miền Trung ngày 01/9/2016 với những nội dung chính: Lãng phí trong hệ thống giết mổ gia súc; Khánh Hòa bỏ hoang khu giết mổ tập trung;...

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM