TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 04/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 04/7 với những nội dung đáng chú ý: Thị suy theo con tôm; Bùng phát nuôi tôm trái phép ở vịnh Vân phong...