Kết nối miền Trung - 11/01/2017

  • Kết nối miền Trung ngày 11/01 với nội dung đáng chú ý: Bắt giữ xe tải vận chuyển gỗ trái phép; Ngăn chặn vận chuyển gỗ lậu dịp Tết.