Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Khám phá Việt Nam: Những mặt nạ điển hình trong Tuồng cổ

Trong số những môn kịch sân khấu cổ truyền, Tuồng là môn nghệ thuật sân khấu có giá trị to lớn đối với nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Sự ra đời Tuồng có nhiều giả thuyết, tuy nhiên các nhà nghiên cứu kết luận rằng Tuồng ra đời từ thời Đinh hoặc muộn nhất là thời Trần. Người đặt nền móng cho nghệ thuật Tuồng Việt Nam là Đào Duy Từ, ông là người đã có công mang nghệ thuật Tuồng từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM