Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Khám phá Việt Nam: Tường thành cổ dưới biển

Khám phá Việt Nam: Cùng đến Bình Định và khám phá đầm Thị Nại - nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, quyết định số phận của các vương triều như: Chămpa, Tây Sơn, triều Nguyễn...

Đã có 0 bình luận