Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Khát vọng đại ngàn - 17/5/2015

Chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Khát vọng đại ngàn” là một trong những hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, tiềm năng, thế mạnh, con người và những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nhằm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên, góp phần xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM