Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Khoảnh khắc thường ngày - 12/01/2015

Khoảnh khắc thường ngày ngày 12/01/2015: Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật để ổn định. Trung tâm dạy nghề tỉnh Vũng Tàu đã tạo được nhiều công việc cho nhiều người khuyết tật trong và ngoài tỉnh.

Đã có 0 bình luận