Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Khoảnh khắc thường ngày: Đường nông thôn từ phế phẩm

Khoảnh khắc thường ngày: Sáng tạo ấn tượng tận dụng những phế phẩm từ trấu và xơ dừa trong xây dựng các tuyến đường nông thôn.

Đã có 0 bình luận