Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Chiều 14h00 - 15h30) - 28/3/2016

Quốc hội
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM