Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Sáng 8h00 - 9h30) - 29/3/2016

Quốc hội
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM