Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Ký ức Việt Nam: Công nghiệp luyện kim

Ký ức Việt Nam - Công nghiệp luyện kim tại khu gang thép Thái Nguyên năm 1980.

Đã có 0 bình luận