Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Ký ức Việt Nam: Ngày chiến thắng tới gần

Ký ức Việt Nam: Không khí sôi nổi của người dân Hà Nội những ngày cuối tháng 4/1975 khi chiến thắng đang tới gần.

Đã có 0 bình luận