Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Ký ức Việt Nam: Nhà máy xe lửa Gia Lâm

Ký ức Việt Nam: "Nước ta còn nghèo. Các cô, các chú phải tích cực làm việc với tinh thần tự lực cánh sinh để xây dựng đất nước và tích cực đấu tranh để thống nhất nước nhà..." - Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đến thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 19/5/1955.

Đã có 0 bình luận