Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Ký ức Việt Nam: Xây dựng lại kinh tế ở miền Nam

CÙng Ký ức Việt Nam hôm nay quay trở lại những ngày sau giải phóng, ở miền Nam diễn ra cuộc cải tạo công thương nghiệp. Từ một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào bên ngoài, với thương mại, dịch vụ phát triển mạnh hơn nhiều so với sản xuất, miền Nam chuyển sang cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp...

Đã có 0 bình luận